zaterdag 18 juni 2011

Open brief: Jan Salie moet hangen


Ik wil zeggen dat ik blij ben dat deze brief wordt gestuurd. Lezen en delen die handel dames! 

Amsterdam, 17 juni 2011

Aan de leden van de Tweede Kamer,
Met verbazing hebben wij kennis genomen van de aanwijzing van de Staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat het Nederlands Letterenfonds de subsidiëring van literaire tijdschriften volledig dient stop te zetten Kamerbrief Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid’, 8-6-2011).

Als schrijvers voelen wij het als onze plicht u te wijzen op de systeemfunctie van literaire tijdschriften in de ontwikkeling en bloei van de Nederlandstalige literatuur.

Kennelijk louter op basis van slecht geïnformeerde mediapublicaties noemt zowel de Raad voor Cultuur als de staatssecretaris als enig argument voor stopzetting van de subsidie een vermeend ‘gering publieksbereik’. In het licht van het huidige literaire landschap slaat dit argument de plank geheel mis. 

Graag wijzen wij erop dat nagenoeg alle betrokken tijdschriften behalve met hun papieren edities, gelezen door een publiek van abonnees, professionele lezers en schrijvers, alsook leden van (universiteits)bibliotheken, tevens op internet actief zijn met eigen en gezamenlijke websites. Via deDigitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (www.dbnl.org) is nu reeds een aanzienlijk deel van de archieven toegankelijk en dit zal in 2012 nog sterk worden uitgebreid. De DBNL krijgt jaarlijks vele tienduizenden hits op de pagina’s van deze tijdschriften, die algemeen worden beschouwd als een schatkamer aan literair en literair-historisch materiaal.

Zowel voor gearriveerde als voor beginnende schrijvers is een levendige omgeving van literaire tijdschriften van het allergrootste belang, en zal dat ook in de voorzienbare toekomst blijven. Het stempel van goedkeuring (‘peer review’) en het redactionele advies van een tijdschrift van naam zijn niet alleen zeer gewild bij debutanten, maar worden ook door literaire uitgevers serieus genomen. Kwetsbare literaire genres, zoals het langere essay dat bijna geheel uit kranten en opiniebladen is verdwenen, en poëzie vinden in literaire tijdschriften een onmisbaar podium.

Kortom, de ontwikkeling van het schrijverschap in het Nederlands en dus van de Nederlandse literatuur zou zeer geschaad worden door het verdwijnen van de literaire tijdschriften. De verwachte ‘opbrengst’ aan overheidszijde van de aangekondigde bezuiniging – circa € 285.000 per jaar – staat in geen verhouding tot de te verwachten schade.

Sterker nog, de overheid heeft hier ontegenzeglijk een stimulerende en ondersteunende taak te vervullen, een taak waarin zij het Nederlands Letterenfonds aan haar zijde vindt. Ook de Vereniging Literaire Tijdschriften (VLT), te bereiken via degids@arbeiderspers.nl, heeft zich in de afgelopen jaren een energieke gesprekspartner betoond waar het gaat om de exploitatiemogelijkheden van literaire tijdschriften.

Wij roepen derhalve het parlement op deze ongefundeerde ingreep in de letterenwereld terug te draaien, de tijdschriften te  blijven steunen die zo'n stimulerende en verbindende rol spelen in de literaire wereld, en de sector op een integere en professionele manier te betrekken bij de door de politiek gewenste ontwikkeling van haar subsidiebeleid in de letteren.

Was getekend,
Maarten Asscher
Gerbrand Bakker
Wim Brands
Hugo Brandt Corstius
Jeroen Brouwers
Adriaan van Dis
Maarten Doorman
Nico Dros
Arjen Duinker
Stephan Enter
Eva Gerlach
Tijs Goldschmidt
Arnon Grunberg
Léon Hanssen
Kees ’t Hart
Maarten ’t Hart
Sanneke van Hassel
D. Hooijer
Esther Jansma
Oek de Jong
Mensje van Keulen
Hester Knibbe
Anton Korteweg
Tomas Lieske
Menno Lievers
Gilles van der Loo
Nop Maas
Lieke Marsman
Marita Mathijsen
Aad Meinderts
K. Michel
Ramsey Nasr
Willem Jan Otten
Gustaaf Peek
Ester Naomi Perquin
Yves Petry
Thomas Rosenboom
Alfred Schaffer
Anne Vegter
Leo Vroman
Maartje Wortel
Joost Zwagerman
  
En talrijke andere schrijvers die publiceren in literaire tijdschriften

Geen opmerkingen:

Een reactie posten